Η θλάση των οπίσθιων μηριαίων είναι ένας από τους πιο κοινούς τραυματισμούς αθλητών, επαγγελματιών ή μη, καθώς και ο συχνότερος σε ποδοσφαιριστές. Όμως, δεν αφορά μόνο αθλητές, αφού έχει παρατηρηθεί και σε άλλο μέρος του πληθυσμού το οποίο ασχολείται με δραστηριότητες όπως για παράδειγμα ο χορός, η ορειβασία κ.α.

Τί είναι οι οπίσθιοι μηριαίοι μύες;

Οι οπίσθιοι μηριαίοι αποτελούνται από τρεις διαφορετικούς μύες, τον ημιτενοντώδη, τον ημιϋμενώδη και τον δικέφαλο μηριαίο. Είναι η μυϊκή ομάδα που βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού και η κύρια λειτουργία τους είναι η κάμψη του γόνατος.

 

Τι είναι θλάση των οπίσθιων μηριαίων;

Ως θλάση ορίζεται η ρήξη ή η διακοπή της συνέχειας ορισμένου αριθμού μυϊκών ινών ή ακόμα και ολόκληρου του μυ. Λόγω της μεγαλύτερης φόρτισης που δέχεται ο δικέφαλος μηριαίος σε σχέση με τον ημιτενοντώδη και τον ημιϋμενώδη, είναι πιο επιρρεπής στον συγκεκριμένο τραυματισμό. Οι θλάσεις διαιρούνται σε 1ου, 2ου και 3ου βαθμού, ανάλογα με το ποσοστό των μυϊκών ινών που έχουν διακοπεί.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της θλάσης των οπίσθιων μηριαίων;

Αναλόγως με το βαθμό της θλάσης ο/η ασθενής βιώνει και διαφορετικά συμπτώματα.

αντιμετώπιση πονου σε θλάση οπισθιων μηριαιων hamstrings injury pain

Θλάση οπίσθιων μηριαίων 1ου βαθμού:

Χαμηλή ένταση πόνου στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού και παρουσία μικρού οιδήματος στη περιοχή της θλάσης με ελαφρώς περιορισμένη κίνηση, κυρίως κατά τη διάτασή τους.

Θλάση οπίσθιων μηριαίων 2ου βαθμού:

Υψηλή ένταση πόνου ακόμα και κατά τη βάδιση. Υπάρχουν έντονα τα στοιχεία της φλεγμονής (ερυθρότητα, πόνος, θερμότητα) και η κίνηση είναι αρκετά περιορισμένη τόσο κατά τη διάταση όσο και κατά το κλείσιμο του γόνατος.

Θλάση οπίσθιων μηριαίων 3ου βαθμού:

Πιο σπάνια περίπτωση όπου υπάρχει πλήρης ρήξη του μυ. Ο οξύς και αφόρητος πόνος, το εκτεταμένο αιμάτωμα και η ελάχιστη κίνηση της άρθρωσης του γόνατος και του ισχίου είναι τα κυριότερα συμπτώματα θλάσεων 3ου βαθμού. Αντιμετωπίζεται κυρίως χειρουργικά.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση της θλάσης των οπίσθιων μηριαίων ;

Η διάγνωση της θλάσης των οπίσθιων μηριαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί κλινικά από τον/την ιατρό ή τον/την φυσικοθεραπευτή/τριά σας. Για ακριβέστερη όμως διάγνωση και διερεύνηση της σοβαρότητας του τραυματισμού απαιτείται απεικονιστική εξέταση όπως μαγνητική τομογραφία ή υπερηχογράφημα.

Τι πρέπει να κάνω αμέσως μετά τον τραυματισμό;

Η άμεση αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη του συγκεκριμένου τραυματισμού. Θα πρέπει να τοποθετηθεί αμέσως πάγος και να πραγματοποιηθεί συμπιεστική περίδεση στην περιοχή με σκοπό τον περιορισμό του αιματώματος. Γενικότερα, για τις πρώτες 48 ώρες θα πρέπει να τηρηθεί το πρωτόκολλο ΚΑΠΑ (κρυοθεραπεία, ανάπαυση, περίδεση, ανάρροπη θέση).

Χρειάζεται να κάνω φυσικοθεραπεία και πότε μπορώ να ξεκινήσω;

Η φυσικοθεραπεία της θλάσης οπίσθιων μηριαίων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποκατάσταση του τραυματισμού και μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, εάν είναι δυνατό και από την επόμενη ημέρα.

Τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία για τη θλάση οπίσθιων μηριαίων;

Η φυσικοθεραπεία διαφέρει ανάλογα με το στάδιο του τραυματισμού, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Οξύ στάδιο θλάσης:

Το οξύ στάδιο διαρκεί για τις πρώτες 48 ώρες όπου εφαρμόζεται κατά κύριο λόγω το πρωτόκολλο ΚΑΠΑ (κρυοθεραπεία, ανάπαυση, περίδεση, ανάρροπη θέση). Παράλληλα, μπορεί να ξεκινήσει και θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων – TECAR Therapy από πιστοποιημένο φυσικοθεραπευτή με σκοπό τη μείωση του οιδήματος.

Υποξύ στάδιο θλάσης:

άρθρο οπισθιων μηριαιων με τίτλο Aggressive Massage Techniques can Accelerate Safe Return after Hamstrings Strain: A Case Study of a Professional Soccer Player

Το υποξύ στάδιο αρχίζει μετά τις 48 ώρες. Στο συγκεκριμένο στάδιο η φυσικοθεραπεία επεμβαίνει πιο δυναμικά, ώστε να απομακρυνθεί το οίδημα και να αρχίσει η διαδικασία της επούλωσης των μυϊκών ινών. Σε αυτή τη φάση η θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων  – TECAR Therapy είναι ιδιαίτερα ευεργετική. Σημαντικός στόχος επίσης είναι η ευθύγραμμη συγκόλληση των μυϊκών ινών και η ελαχιστοποίηση εναπόθεσης ουλώδους ιστού. Με βάση την επιστημονική έρευνα, οι τεχνικές επιθετικής μάλαξης και η θεραπεία με ERGON TECHNIQUE συμβάλλουν καθοριστικά στη επίτευξη αυτού του στόχου.

Μπορείτε να διαβάσετε και το σχετικό άρθρο (στα Αγγλικά) δημοσιευμένο στο Journal of Sports Medicine & Doping Studies 2014, 4:31.

Τελικό στάδιο αποκατάστασης θλάσης:

Στο τελικό στάδιο αποκατάστασης κυριότερος στόχος είναι η αύξηση της μυϊκής δύναμης και ελαστικότητας των οπίσθιων μηριαίων μέσω θεραπευτικής άσκησης. Επιπλέον, ο/η ασθενής ελέγχεται σε λειτουργικές ασκήσεις ανάλογα με τη δραστηριότητά του/της, ώστε να γυρίσει στις υποχρεώσεις του/της ασφαλής. Και εδώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο συνδυασμός των τεχνικών ERGON TECHNIQUE  και της θεραπευτικής άσκησης με λειτουργικά πρότυπα και πατέντα που θα προσομοιάζουν τις καθημερινές συνθήκες τους ασθενούς ή τις συνθήκες αγώνα ή προπόνησης του αθλητή.

Τέλος, πολλά πρωτόκολλα θεραπευτικής άσκησης για τη συχνή κάκωση της θλάσης των οπίσθιων μηριαίων έχουν προταθεί από ερευνητές παγκοσμίως με επικρατέστερο το πρωτόκολλο Askling.

 

Πρωτόκολλο θεραπευτικής άσκησης Askling για αποκατάσταση της θλάσης των οπίσθιων μηριαίων

Συγγραφέας: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Φυσικοθεραπευτής, Υπεύθυνος ERGON Physio Center Αμαλιάδα

Επιμέλεια: Άννα Μαρία Παπαϊωάννου

Πηγή : ErgonPhysio