Νέο Πρόγραμμα ανακοινώθηκε για την Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19 . Μέσα φυσικοθεραπευτές και γυμναστές! Ελέγξτε τους αριθμούς ΚΑΔ σας και τις προυποθέσεις για να μπέιτε στο πρόγραμμα με μη επιστρέψιμη προκαταβολή έως 50.000 ευρώ για επιδότηση εξόδων!