Οι ταινίες κινεσιολογίας (kinesio tapes) αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη θεραπεία και τη διαχείρηση του πόνου των άνω άκρων. Στο μαγνητοσκοπημένο αυτό σεμινάριο (14/08/2018)  από την ακαδημία της Theraband

(Performance Health Academy) ο Andre Labbe PT,MOMT εξηγεί τεχνικές και όλα τα νέα δεδομένα στις κινεσιοταινίες (αθλητικές ταινίες - αθλητικά tapes, ). Περισσότερα μπορείτε να δείτε και στην ακαδημία (https://www.performancehealthacademy.com/education/webinars.html) αλλά και στο (http://www.therabandktape.com/). Τ