Αναλώσιμα Ηλεκτρόδια Φυσικοθεραπείας με καλώδιο FIAB
Αναλώσιμα Ηλεκτρόδια με καλώδιο- (Disposable Wire Electrode)
fiab-electrodes-ηλεκτοδια-φυσικοθεραπειας7