Εφαρμογή Theraband ταινιών κινεσιολογίας στον άνω κορμό (Kinesiology Taping for Upper Extremity)

Οι ταινίες κινεσιολογίας (kinesio tapes) αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη θεραπεία και τη διαχείρηση του πόνου των άνω άκρων. Στο μαγνητοσκοπημένο αυτό σεμινάριο (14/08/2018)  από την ακαδημία της Theraband

(Performance Health Academy) ο Andre Labbe PT,MOMT εξηγεί τεχνικές και όλα τα νέα δεδομένα στις κινεσιοταινίες (αθλητικές ταινίες - αθλητικά tapes, ). Περισσότερα μπορείτε να δείτε και στην ακαδημία (https://www.performancehealthacademy.com/education/webinars.html) αλλά και στο (http://www.therabandktape.com/). Τ