Αποστολή Προϊόντος για Service – Έλεγχο Καλής Λειτουργίας
Αν ο καταναλωτής κρίνει ότι το προϊόν που έχει προμηθευτεί από τη Physiomart OE ότι δεν λειτουργεί ομαλά ή όπως λειτουργούσε πρωτύτερα, έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον είναι εντός εγγύησης να στείλει το προϊόν για έλεγχο στα γραφεία μας. Υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να γνωρίζει ότι οι τυπικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός 1-8 εργάσιμων ημερών και αφού διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα επιπλέον 1-8 ημέρες για την επίλυση του και τον έλεγχο καλής λειτουργίας.
 
Σε καμία περίπτωση, δεν αποστέλλεται κανένα προϊόν εντός εγγύησης στο κατάστημα, αν πρώτα ο καταναλωτής δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον από τους αντιπροσώπους της Physiomart OE . Αφού επικοινωνήσει, θα ενημερωθεί για τη διαδικασία αποστολής, επιστροφής και χρέωσης service, αν αυτή υπάρξει. Τα προϊόντα εταιρειών που έχουν επίσημη αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ενδέχεται να χρειαστεί να σταλούν από τον καταναλωτή απευθείας στο τμήμα service της αντιπροσωπείας , αφού πάντα έρθει σε επαφή με τη Physiomart OE και ενημερωθεί για τη διαδικασία επιστροφής και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
Σημαντικές σημειώσεις που αφορούν στην επιστροφή για έλεγχο και επισκευή.
 
  1. Σε καμία περίπτωση, αν το προϊόν είναι εκτός εγγύησης δεν αποστέλλεται στο κατάστημα για έλεγχο, αν δεν επικοινωνήσει ο πελάτης με το κατάστημα.
  2. Όλες οι αποστολές που αφορούν  σε service προϊόντων  και έρχονται είτε στο κατάστημά μας είτε πηγαίνουν απευθείας στην έδρα του αντιπροσώπου ,αποστέλλονται με ευθύνη του αγοραστή. Το προϊόν απαιτείται να είναι συσκευασμένο έτσι ώστε να μην προκληθούν φθορές κατά την μεταφορά του,  να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία με την πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και να έχουν ελεγχθεί από τον αγοραστή οι στοιχειώδεις λόγοι μη λειτουργίας του (πχ. αλλαγή μπαταριών, συνδεσμολογία).Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις η αποστολή δεν θα γίνεται δεκτή.
  3. Τα φουσκωτά εν γένει πχ στρώματα ύπνου (είτε κατάκλισης), στρώματα θαλάσσης, φουσκωτοί καναπέδες, μπρατσάκια και γενικότερα φουσκωτά έπιπλα και τέτοιου είδους προϊόντα, δεν έχουν εγγύηση και ο πελάτης οφείλει αν διακρίνει κάποιο ελάττωμα να το αναφέρει άμεσα στο κατάστημα, πάντα, εντός 24 ωρών από την παραλαβή.
  4. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην έδρα μας και επαναποστολής στον πελάτη, επιβαρύνουν τον πελάτη σύμφωνα με τις τρέχουσες ογκομετρικές χρεώσεις.
 
Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με τις εγγυήσεις των προϊόντων που σκοπεύετε να αγοράσετε επικοινωνήστε μαζί μας πριν την αγορά και θα χαρούμε να σας διευκρινίσουμε